Certificacions

ISO 9001, 14001 y 45001

Covamur compta amb un Sistema de Gestió de la Qualitat Total, integrat des de l’any 2002, i confirmat per les certificacions ISO 9001, 14001 i 45001.D’aquesta manera, assegurem una excel·lència en la qualitat dels nostres processos, la implantació transversal de polítiques mediambientals i de seguretat i salut en el treball.

Veure certificats

Veure política d’empresa

A més de preocupar-nos constantment per complir amb el nostre sistema de qualitat certificada per l’ISO 9001, en Covamur ens mou permanent el compromís amb el medi ambient. Per aquesta raó, utilitzem productes biodegradables, apliquem polítiques de reciclatge (servei que a més oferim als nostres clients), treballem sota la premissa de l’estalvi d’aigua i llum, i contribuïm a la sostenibilitat del nostre entorn amb diferents campanyes que desenvolupem al llarg de l’any. El certificat ISO 14001 reflecteix aquest compromís a nivell de bones pràctiques i millora contínua, buscant fer més sostenibles totes les nostres accions.

Després de la Certificació ISO 45001 aconseguim augmentar el nostre compromís empresarial, esforçant-nos per la seguretat en el lloc de treball i reforçant la reputació de l’empresa tant amb els clients com amb els nostres treballadors.

La nostra política laboral

La nostra política laboral és un dels elements que més ens distingeixen i afegeixen més valor a la nostra companyia, ja que enfoquem la gestió del nostre equip esforçant-nos perquè tots se senten compromesos amb la nostra filosofia i que, al temps, facen el seu treball en un ambient òptim, contribuint a la seua formació continuada per al seu millor desenvolupament professional.

Els treballadors de Covamur tenen a la seua disposició un servei gratuït de osteopatia i de fisioterapeuta i molts d’ells, també disposen d’assegurança mèdica privada. Pel que fa a la seguretat en el treball, en els últims anys s’ha reduït pràcticament a zero la sinistralitat en la nostra companyia.

Polítiques de igualtat

Covamur compleix en tots els seus àmbits laborals amb les polítiques d’igualtat (som l’empresa de neteja pionera a la Comunitat Valenciana que té implantat el pla d’igualtat des de Gener del2009) que dicta la llei i a més ofereix als treballadors un entorn de seguretat en l’ocupació, que beneficia el seu desenvolupament professional i la tranquil·litat de les seues famílies.

Durant aquest any 2019 estem en procés de certificació de l’ISO45001, la nova norma de Sistemes de Gestió de la Seguretat i la Saluden el Treball, (substituirà a l’actual OHSAS 18001). Una empresa com Covamur requereix d’un Sistema de Gestió de la Seguretat i la Salut en el Treball amb enfocament integral per a la gestió de riscos, que ens permeta una major previsió davant els  nostres treballadors i a la nostra organització