Info Legal

PROPIETAT DEL LLOC WEB

La utilització d’aquest lloc web així com de qualsevol dels seus serveis implica la lectura, comprensió i acceptació del present avís legal per part de l’usuari.

En compliment amb el que s’estableix en la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa dels següents aspectes legals:

Responsable del lloc web: COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. a. Adreça: C/ SANTA ANNA, 17 – 46970 ALAQUÀS (VALÈNCIA)

Email de contacte: covamur@covamur.com

Telèfon: +34 961 503 617

 

Condicions prèvies

Les presents condicions legals regulen l’ús legal permés d’aquest lloc web, el responsable legal ,COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S.A.  Aquestes condicions generals regulen l’accés i utilització que el titular de la web posa a la disposició dels usuaris d’Internet. L’accés a la mateixa implica la seua acceptació sense reserves.

S’entén per usuari a la persona que accedisca, navegue, utilitze o participe en els serveis i/o activitats de la Web.

El mer ús de la web, així com sol·licitar informació o emetre una comanda, suposa l’acceptació plena de les presents condicions.

 

Ús del lloc web

L’usuari s’obliga a usar el lloc web, els serveis i els continguts d’aquest, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal, els bons costums i l’ordre públic.

De la mateixa manera, l’usuaris s’obliga a usar-los de manera diligent, correcta i lícita i no contraris al contingut del present Avís Legal. En particular, es compromet a abstindre’s de suprimir, eludir o manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol mecanismes d’informació que pogueren contindre.

Queda expressament prohibit realitzar accions lesives als interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma puga danyar, inutilitzar o deteriorar la Web o els seus serveis o impedir un normal gaudi de la Web per altres usuaris.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés a altres usuaris al servei d’accés mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A. presta el servei, així com realitzar accions que danyen, interrompen o generen errors en aquests sistemes o serveis.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macros, miniaplicacions, controls o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o siguen susceptibles de causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics de COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S.A. o de tercers.

L’usuari es compromet a no obtindre informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, enregistraments, programari i en general, qualsevol classe de material accessible a través de la Web o dels serveis oferits en aquest.

S’entén que l’accés o utilització de la Web per part de l’usuari implica l’acceptació per aquest de l’Avís Legal que COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. a. tinga publicades en el moment de l’accés, les quals estaran sempre disponibles per als usuaris.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis (com per exemple els comentaris, fòrums d’opinió o pàgines obertes al lector) que COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A. ofereix en la seua seu Web i a no emprar-los per a incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe i a l’ordenament legal; difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, *pornográco-il·legal, d’apologia del terrorisme o atemptatori contra els drets humans.

 

Accés a la web i contrasenyes

Alguns dels serveis i continguts oferits per COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S.A. poden trobar-se subjectes a contractació prèvia del servei i al pagament d’una quantitat de diners en la forma que es determine en les Condicions Generals de Contractació, i en aquest cas es posaran a la seua disposició de manera clara.

L’accés i navegació en aquesta web no precisa registre per part de l’usuari, per la qual cosa no es recapten dades personals d’aquest, a excepció dels especificats en la política de cookies o que l’usuari els subministre a través d’algun formulari de contacte o similar d’aquesta web  i en aquest cas, les dades es tractaran i emmagatzemaran seguint les condicions especificades en la política de cookies o privacitat, segons corresponga.

 

Menors d’edat

Queda prohibida la contractació de productes o serveis a través de la Web per part de menors d’edat, havent d’obtindre degudament i amb anterioritat, el consentiment dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats com a responsables dels actes que duguen a terme els menors al seu càrrec.

 

Modificació de les condicions de l’Avís Legal

COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. a. es reserva expressament el dret a modificar el present Avís Legal.

L’usuari reconeix i accepta que és la seua responsabilitat revisar la Web i el present Avís Legal.

 

Limitació de garanties i responsabilitats 

COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A. es compromet a fer els seus millors esforços per a evitar qualsevol error en els continguts que pogueren aparéixer en la Web. En qualsevol cas, COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A,  estarà exempta de qualsevol responsabilitat derivada d’eventuals errors en els continguts que pogueren aparéixer en la Web, sempre que no li siguen imputables.

COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A no garanteix que la Web i el servidor estiguen lliures de virus i no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis que es puguen derivar d’interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries telefòniques o desconnexions en el funcionament operatiu d’aquest sistema electrònic, motivat per causes alienes a COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A., de retards o bloquejos en l’ús d’aquest sistema electrònic causats per deficiències de línies telefòniques o sobrecàrregues en el sistema d’Internet o en altres sistemes electrònics, així com també de danys que puguen ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del control de COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S.A..

 

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els noms comercials, marques o signes diferents de qualsevol classe continguts en les pàgines Web de l’empresa són propietat dels seus amos i estan protegits per llei.

Tots els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual de la Web https://www.covamur.com i dels seus continguts (textos, imatges, sons, àudio, vídeo, dissenys, creativitats, programari) pertanyen, com a autor d’obra col·lectiva o com a cessionària, a COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S.A. o, en el seu cas, a terceres persones.

Queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web, amb motius comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Industrial i Intel·lectual titularitat de COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S.A. i de tercers.

A l’efecte del que es preveu en l’article 32.1 del Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A s’oposa expressament a la utilització de qualssevol continguts del lloc web amb la finalitat de realitzar ressenyes en altres mitjans telemàtics o en format paper amb finalitats comercials sense comptar amb la prèvia autorització de COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S.A..

L’usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, exclusivament, per al seu ús personal i privat, quedant, per tant, terminantment prohibida la seua utilització amb finalitats comercials, la seua distribució, així com la seua modificació, alteració o dónes compilació.

COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A. proporciona l’accés a tota mena d’informació, serveis, programes o dades en Internet que poden pertànyer a terceres persones, i en aquest cas COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A. no es fa responsable d’aquests continguts ni de quantes reclamacions puguen derivar-se de la qualitat, fiabilitat, exactitud o correcció d’aquests.

 

Responsabilitat per enllaços

El lloc web no disposa d’enllaços o enllaços de tercers.

 

Protecció de dades personals

COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A. adopta les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a garantir la protecció de les dades de caràcter personal i evitar la seua alteració, pèrdua, tractament i/o accés no autoritzat, tenint en compte de l’estat de la tècnica, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos al fet que estan exposats, tot això, conforme al que s’estableix per la legislació espanyola de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà remetre a COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A. les seues dades de caràcter personal a través dels diferents formularis que a aquest efecte apareixen en la Web. Aquests formularis incorporen un text legal en matèria de protecció de dades personals que dóna compliment a les exigències establides en la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en el seu Reglament de Desenvolupament, aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre. Preguem que llija atentament els textos legals abans de facilitar les seues dades de caràcter personal.

 

Exclusió de responsabilitat

COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A no es fa responsable de les pèrdues o perjudicis que puga ocasionar a l’usuari o visitant una eventual caiguda del servei, així com tampoc serà responsable de problemes sorgits per la falta d’interactivitat entre els usuaris o visitants en aquestes situacions.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Totes les qüestions que se susciten entre COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S.A. i l’usuari relatives a la interpretació, compliment i validesa del present Avís Legal es regiran per les seues pròpies clàusules i, en el que en elles no estiguera previst, d’acord amb la legislació espanyola, sotmetent-se expressament les parts a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals del domicili de COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S.A..

INFORMACIÓ SOBRE POLÍTICA DE PRIVACITAT:

En compliment del que es disposa en la llei 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades Personals (LOPD), COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A. com a responsable dels fitxers, informa que les dades personals que l’usuari facilitarà durant tota la seua relació amb la nostra companyia, inclosa la seua adreça d’e-mail i totes aquelles dades personals als quals puguem accedir durant la relació establida, seran tractats en un/us fitxer/s degudament inscrit/s en l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i de conformitat amb el que s’estableix en la legislació vigent.

La informació que ens puga ser remesa, s’incorporarà als sistemes d’informació de COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S.A. Aquesta comunicació s’utilitzarà exclusivament per a atendre la seua consulta. Mitjançant la indicació, facilitació o introducció de les seues dades, i de conformitat amb el que s’estableix en l’article 6 de la L.O.P.D., Vosté atorga consentiment inequívoc a COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A. perquè procedisca, en compliment dels fins esmentats en l’apartat anterior, al tractament de les dades personals facilitades. Així mateix, aquest consentiment s’estén a la cessió de les dades d’acord amb la legislació aplicable.

L’accés a les seues dades personals serà efectuat per personal autoritzat i subjecte així mateix a una obligació de secret, els mateixos i es tractaran de conformitat amb la LOPD 15/1999 així com del Reial decret 1702/2007 en el seu desenvolupament, no podent-se utilitzar en cap cas per a finalitats diferents de les ací autoritzades ni amb finalitats comercials o publicitaris, així com no podent cedir-se a terceres parts. En qualsevol moment vosté podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seues dades a COVAMUR NETEGES I SERVEIS, S. A. en el domicili de la C/ SANTA ANNA, 17 – 46970 ALAQUÀS (VALÈNCIA)