El Consell d’Administració ha acordat amb data cinc de maig de dos mil vint-i-dos, convocar Junta General d’Ordinària de la societat COVAMUR NETEGES I SERVEIS S.A., que se celebrarà al domicili social de l’entitat, situada a la població d’Alaquàs (València) , carrer Santa Ana numero 17 baix, el proper dia 14 de juny de 2022 a les 16,00 hores en primera convocatòria, i en segona convocatòria el dia 15 de juny de 2022 a les 16,30 hores. Podeu consultar l’ordre del dia en aquest enllaç:

220520 CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS EJERC. 2021